Pár slov úvodem

Pohled na Mišovicko přes obilné klasy Autoři těchto stránek si Vám dovolují popřát, aby se vám stránky o Mišovicku líbily a abyste na nich našli to, co hledáte. Pokud je to historie některé z vesnic, pak vás můžeme potěšit - najdete. Pokud to jsou obrázky z těchto vesnic nebo informace o současnosti, pak také. A jestliže hledáte obrázky přírody a nějaký text k nim, pak rovněž tak. A pochopitelně, jak už to tak bývá, ještě mnohem víc.

Mišovicko, život na vesnici

Mezník v lese u Slavkovické Hory Obec Mišovice leží na severu Jihočeského kraje asi 5km od malého města Mirovic. Do Mišovicka spadají Mišovice, Pohoří, Slavkovice, Slavkovická Hora, Svučice a Draheničky. Všechny tyto vesnice jsou malé. Jen pro ilustraci: Slavkovická Hora, nejmenší z vesnic, má pouze 14 obyvatel. V ostatních vesnicích je počet obyvatel jen o málo větší. Jedním z největších problémů českých vesnic, a tedy také Mišovicka je odchod mladých lidí do měst a s tím související vysoký průměrný věk obyvatel. Přitom se nedá říci, že by zde byl zvlášť velký nedostatek pracovních příležitostí - v porovnání například s Mosteckem. Práce je, nicméně pravdou zůstává, že některé profese, zvláště ty kvalifikovanější, se zde neuplatní. Lidé jsou povětšinou zaměstnáni v zemědělském družstvu SVOM v Mišovicích, v nedaleké Blatné, živí se jako řemeslníci na volné noze, nebo mají soukromé firmy.

Výhody života na vesnici jsou ale rovněž zřejmé: blízkost přírody, méně hektický životní styl, čisté ovzduší a neanonymní sociální prostředí. Posledně jmenovaná položka může být v jistých chvílích označena také jako nevýhoda, a to například v okamžiku, kdy o vás celá vesnice ví věci, o kterých nevíte sami. Mezi zápory života na vesnici patří například obtížná dosažitelnost běžné lékařské péče, úřadů nebo kultury. Dnes se k tomu přidává ještě to, že ani v jedné z vesnic obce Mišovice není obchod! Donedávna byl jeden v Pohoří, ale ten byl uzavřen v květnu 2002, a tak jsou dnes (červenec 2003, stav se může samozřejmě změnit) lidé na Mišovicku odkázáni na pojízdnou prodejnu, přijíždějící jednou za týden.

Letenky za velmi příjemné ceny
Cestujete do zahraničí? Potřebujete letenky? A potřebujete je levně a ihned? Server Letenky-12.cz nabízí možnost vyhledat si, rezervovat a zakoupit ty nejlevnější letenky do mnoha destinací po celém světě. Server Letenky-12.cz je napojený na online rezervační letenkový systém Královna, v jehož databázi naleznete ty nejaktuálnější (a nejlevnější) nabídky letenek všech významných světových leteckých společností.

Zajímavosti z okolí

Několik kilometrů jihovýchodně od Pohoří leží na kopci Hrad rozvaliny pozdně halštatského hradiště (doba keltského osídlení, v Čechách kmen Bójů). Při archeologickém průzkumu hradiště byly nalezeny mj. úlomky nádob z doby bronzové, které jsou dokladem toho, že tento vrch byl osídlen ještě před stavbou hradiště. S odchodem Keltů hradiště zaniklo. Sice se původně soudilo, že bylo později osídleno Slovany, protože v jeho prostoru byly nalezeny úlomky slovanské keramiky, ale Bedřich Dubský (archeolog žijící v 2. pol. 19. a 1. pol. 20. stol.) vyložil nález následovně: místo na vrchu kopce sloužilo k vysílání kouřových signálů.

V lese na kopci Malý Kosatín (asi 1 km jižně od Hradu) se nachází několik pozdně halštatských mohyl. Pravděpodobně jsou v nich pohřbeni obyvatelé již zmíněného hradiště. Přibližně 100m od mohyl se nachází viklan, o kterém se předpokládá, že sloužil k rituálním obřadům Keltů, čemuž nasvědčují nálezy uhlíků a střepů z pozdně halštatské keramiky. Drahenický zámek

Na poli několik kilometrů JZ od Pohoří poblíž rybníka Utopenec, místním spíše známém jako První pila, se hojně vyskytují střepy nádob ze 13. století. Podle archeologa Jiřího Fröhlicha se v těch místech mohla nacházet zaniklá vesnice Sekyt.

Asi kilometr od Draheniček stojí vesnice Drahenice, která se může pochlubit krásně opraveným zámkem v majetku rodu Lobkowiczů, rovněž opraveným rybníkem a oborou s daňky na návsi. Zámek není přístupný veřejnosti.