Současnost Slavkovické Hory

Pohled na Slavkovickou Horu z jihuSlavkovická Hora byla vždy trpaslíkem v porovnání s ostatními vesnicemi, a proto také není divu, že když ostatní vesnice na Mišovicku zažily velký odliv obyvatel, Slavkovická Hora se téměř vylidnila. Ve vesnici žije pouhých 14 obyvatel, kteří trvale obývají pět stavení. V zimě vládne ve vesnici ticho, které jen chvílemi přerušují psi stálých obyvatel svým štěkotem. Na jaře a v létě Slavkovická Hora ožívá přítomností "chalupářů", nebo, chcete-li, "lufťáků", tedy lidí přijíždějícími za zdravým "luftem", čili vzduchem. Ale po zbytek roku vládne ve vesnici skutečně jen ticho.

Největší předností Slavkovické Hory je blízkost lesa, který leží hned za vesnicí a pak také to, že do vesnice vede jen úzká asfaltová cesta. Díky tomu se Slavkovická Hora vyhnula velkému množství projíždějících automobilů, které velmi tíží například Pohoří. Kdo to na Mišovicku nezná, Slavkovickou Horu jen těžko hledá, neboť ji neoznačuje jediná značka, jediný ukazatel.

Zajímavosti

Za hezkého počasí je možné na jihu vidět šumavské vrchy Boubín a Bobík.