Současnost Svučic

Sekce Slavkovice, Draheničky a Svučice-současnost, Miąovice-současnost zatím nejsou dodělané. Ostatní sekce jsou jiľ hotové. Pokud vlastníte materiály o historii Draheniček nebo Svučic, prosím, kontaktujte nás.