Úvod

Kraj lesa Je s podivem, že naše příroda stále ještě má své nezaměnitelné kouzlo, vezmeme-li v potaz skutečnost, že byla během čtyřiceti let trvání totalitního režimu každoročně otravována obrovským množstvím pesticidů, umělých hnojiv a průmyslových odpadů, že byla její charakteristická tvář tvořená malými, mezemi oddělenými, políčky drasticky rozorána v touze po vyšších a snazších výnosech, že bylo ovzduší zamořeno exhalacemi a že se na ní podepisovalo a bohužel ještě stále podepisuje množství dalších neuvážlivých činů, které se nám do budoucna nemusí vyplatit.

Na těchto stránkách bychom vám chtěli ukázat hezčí a nezničenější tvář naší přírody, protože se domníváme, že za to skutečně stojí. Prohlédněte si obrázky, které jsme pro vás připravili, přečtěte si doprovodný text a třeba si na příští víkend vyražte někam do přírody...

A nyní krátké seznámení s typickou faunou a přírodními zajímavostmi na Mišovicku a v jeho okolí. Z větších živočichů se zde vyskytuje v hojném počtu srnčí zvěř, v menším divoká prasata. Jelen sem zabloudí opravdu jen výjimečně. Počet zajíců žijících v okolí není v porovnání s dobou zhruba před 70 lety příliš uspokojivý. Na vině jsou především již zmiňované rozlehlé lány polí bez remízků (mezí), které zajícům neposkytují úkryty, potřebné zvláště v době, kdy mají mladé. Divocí králíci, kteří se tu ve velkém počtu vyskytovali ještě před patnácti lety zmizeli úplně. Příčinou jsou v tomto případě nemoci kokcidióza a mixomatóza, kterým králíci Ježek nejsou schopni vzdorovat bez očkování, jehož se pochopitelně dostává jen domácím králíkům.Znovu se zvětšuje počet veverek (Mohu potvrdit, na zahradě nám tři chodí na lískové oříšky.). V noci lze vidět netopýry, a když máte štěstí, také ježky. Ze šelem se zde vyskytují ponejvíce drobné kunovité šelmy, jako je lasice kolčava, kuna lesní, hranostaj nebo tchoř. Vzácně se tady vyskytují jezevci. Jeden byl nalezen sražený autem pod drahami u Slavkovické Hory. Pak zde přebývají - jako ostatně téměř všude - lišky, samotářská zvířata sdružující se pouze v době rozmnožování. V okolí žije nepřeberné množství ptáků. Z těch nejběžnějších to jsou jiřičky (často zaměňované s vlaštovkami), kosi, vrabci, káňata, sojky, v zimě sýkory atd. Vyskytl se tu také ledňáček a puštík, přebývá tu ořešák a spatřen byl černý čáp. Divoké kachny obývají rybníky a v lukách se schovávají málo početné koroptve.

V lese na kopci Malý Kosatín nedaleko Pohoří se nachází státem chráněná louka vlhkého až mokřadního typu. Roste na ní několik chráněných ohrožených rostlin, z nichž nejvzácnější jsou prstnatec májový a tolije bahenní. Dále se na ní vyskytuje několik druhů suchopýrů a vzácný druh pampelišky. Unikátní rostlinstvo této louky vzniklo díky pravidelnému kosení a příhodným podmínkám - vlhkosti, půdě atd.