Současnost Pohoří

Pohoří leží asi 5 km JV od malého města Mirovic. Má kolem 60 obyvatel. V Pohoří působí několik živnostníků a soukromých podnikatelů. Obchod, který v Pohoří fungoval, skončil svůj provoz v květnu 2002 a zatím bez úspěchu čeká na nového majitele. Jedinou možností pro obyvatele Pohoří, jak si nakoupit, jsou tak obchody v Mirovicích nebo Čimelicích, což je poněkud z ruky. Zvláště obtížné je to pro důchodce, kteří nevlastní automobil - ti jsou odkázáni na pojízdnou prodejnu, která přijíždí každou sobotu, a na pomoc příbuzných nebo sousedů. V Pohoří je dnes pouze obecní knihovna a hostinec. Každou neděli se v místním kostele koná mše.

Lidová kultura a život v Pohoří

O Velikonocích se na vesnici objevují malí koledníci s řechtačkami, kteří po tři dny nahrazují zvony, které "odlétly do Říma". Na bílou sobotu vyrážejí na koledu naposledy. U každého domu zastavují a řechtáním dávají na vědomí, že si přišli pro odměnu. Malovaná vajíčka jsou dnes vytlačována bonbóny v pytlíku a penězi - koledníci nejsou proti. Je zvykem, že se na Velikonoční pondělí pomlázkou "vyšlupávají" jen blízké příbuzné.

Poutě se dnes projevují už jen tím, že se napečou koláče. V době 19. století bývaly mnohem více důvodem k všeobecnému "veselí a zbožnostem". Ještě za první republiky je doprovázely houpačky a kolotoče.

Na Štědrý večer se otevírají dveře kostela pozdě večer (ale dříve než ve 12 hodin), aby vpustily návštěvníky půlnoční mše. O vánocích je v levé boční lodi kostela vystaven malý betlém. Je dobrým zvykem dát také něco na přilepšenou zvířatům, např. lůj sýkorkám.

Na návsi stojí zbrojnice dobrovolných hasičů. Fakt, že ve vsi něco takového je, se vyplatil v červnu 2002, kdy dobrovolní hasiči uhasili požár kolny v sousedních Minicích.