Historie Slavkovické Hory

Pokud bychom vzali v úvahu lidové pověsti a místopisná jména, pak bychom mohli říci, že v místech dnešní Slavkovické Hory kdysi existovalo něco, co se se svým stářím mohlo měřit a možná i překonat sousední Pohoří, kde, považte, byl kostel postaven už v 1. nebo 2. pol. 12. století (Záleží na tom, zda bereme rok první zmínky o kostele jako rok výstavby.). Jenže pověst o tom, že v místech, kde dnes stojí Slavkovická Hora, stávalo slovanské hradiště Kolná Hora, nemůžeme brát příliš vážně už jen kvůli faktu, že se nikde kolem Slavkovické Hory žádné hradiště nikdy nenašlo. Na druhou stranu, tvrdit, že na této pověsti není vůbec nic pravdivého, také nemůžeme, protože tu zůstává potíž se jménem Pohoří (Podhoří), které má Pohoří už od počátku své existence a které dává tuąit, ľe leľí pod nějakou horou. Ale pod jakou? Pod Křemencem, jehoľ vrchol se tyčí na západ od Pohoří? Nejspíše ne, a to zejména proto, že by se pak Pohoří nejmenovalo Pohoří, ale například Podkřemenčí. Tak pod jakou horou tedy Pohoří stálo? Odpověď samozřejmě nezná nikdo. Ale je tu jeątě jedna moľnost související s tím, jak dlouho se udrľí místopisné názvy (Jen pro ilustraci: slovo Vltava je keltského původu, tedy více než 2 tis. let staré.) Touto možností je, že kdysi dávno v místech, kde dnes stojí Slavkovická Hora, mohlo něco skutečně být, a to moľná jeątě v době, kdy byli slované pohany, možná ještě před Pohořím. Nemuselo to být přímo hradiště, mohlo to být třeba jen posvátné místo nebo nějaká vesnice. Nicméně pro hradiště hovoří také slovo Kolná ve starším názvu Slavkovické Hory Kolná Hora, které by mohlo znamenat "z kůlů", tedy s palisádou z kůlů. Naneštěstí pro tuto hypotézu byly ve Slavkovické Hoře také velké kůlny, které mohou být vysvětlením onoho slova (kůlny -> kolny -> kolná).

Ač tak či onak, je historickou skutečností, že dneąní Slavkovická Hora vznikla v 90. letech 18. století, de facto na zelené louce. Prvními usedlostmi, které byly založeny, jsou: